poniedziałek, 24 października 2011

DON'T SPEAK


Dłonie rozrywają ciało i uwalniają wino.
Ruiny, które pragnę ukryć
Toną.

Nasze światy zderzają się. Pozwalam Ci na to, co robisz najlepiej.
Tajemnice, które ukrywasz są z igieł i ostrzy.

Krew jak wino.